ثبت نام

شیرینی فروشی ارول

شیرینی فروشی ارول  Şekerci Cafer Erol که قدمت آن به حدود دویست سال قبل باز میگردد شیرینی ها، مرباها، دسرها، شکلات و نوشیدنی های ترکی خاص مانند شربت تمبرهندی را ارائه می دهد. معروف ترین شعبه این شیرینی فروشی در قسمت آسیایی و در کادیکوی قرار دارد.


 این شیرینی فروشی دو شعبه دیگر نیز دارد که در دسترس ترین آنها در مرکز خرید ایستینیه قرار دارد.
  www.sekercicafererol.com
 

چگونه به شیرینی فروشی ارول برویم

از مقابل اسکله کادیکوی طبق نقشه زیر وارد خیابان Yasa Ca شده و مسیر را ادامه دهید تا به این مکان برسید.
 
 

استانبول شیرینی فروشی ارول شیرینی فروشی ارول شربت تمبرهندی قسمت آسیایی کادیکوی
کل دیدگاه کاربران (0)